کلیه اخبار مرتبط با واژه ناشران فرابورسی
۱۶ شرکت فرابورسی حضور فعال داشتند
در کارگاه های آموزشی و دانش افزایی

در مرحله اول از کارگاه های آموزشی و دانش افزایی اعضای محترم هیئت مدیره، مدیران عامل و سایر مدیران ارشد شرکت های پذیرفته شده در فرابورس ایران ۱۶ ناشر حضور فعالی داشتند که از این میان مدیران محترم شرکت های بهمن لیزینگ، آ س پ ، تجارت الکتریک پارسیان کیش و مهندسی و ساختمان راه آهن حضور فعال تری نسبت به سایر ناشران فرابورسی داشته اند.
جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۲:۱۰:۳۸